UNIEKE opleiding HOLISTISCHE  hondencoach

in  modules, voor vernieuwing, verandering en meer geluk voor hond en mens

begeleidt vanuit de heelheid en liefde


Deze opleiding is holistisch. Dat wil zeggen hier wordt uitgegaan van de hond en de mens als geheel ZONDER oordelen. Vanuit Heel heid en  niet vanuit problemen , probleemgedrag of ziekte.  

In mijn visie zijn er geen en nooit problemen. Alles is communicatie. 

 

emoties- gezondheid en  gedrag, gedragskennis - energie en omgeving. trauma herkennen en begeleiden -  invloed van de gecultiveerde mens- op de hond- positieve en belastende energie overdracht van mens op hond en andersom-  invloed van ziekte op het gedrag van de hond en invloed van het emoties op ziekte -  hondenspiegeling en hondencommunicatie uit het hart die ieder mens begrijpt- waarom luisteren naar je hond als leermeester alles oplost en gemakkelijker maakt.

 

Hier leer jij als coach, therapeut liefdevol mensen te helpen en te begeleiden. Vanuit het hart, niet vanuit theorie.  Vanuit het welzijn en het geluk en het pure wezen van de hond. Met  mijn 20 jarige ervaring met duizenden honden, zowel met gedrag als energetisch en als hondenmedium reik ik je alle kennis en ervaring aan. Hiermee kun jij en vele mensen en honden dank aan jou hun voordeel mee doen. Door  dienstbaar te zijn aan hond en mens help jij op een  eenvoudige manier geluk voor de hond en zijn mens samen te vergroten.  

 

 

 

 

Alleen het hart begrijpt wat de hond bedoelt en nodig heeft. 

 

Disclaimer:

Wanneer je andere opleidingen volgt is het  niet mogelijk mee te doen. Wil jij deze opleiding of modules ervan volgen is dit een bewuste keuze. Dit is niet iets wat je zomaar even erbij doet. Dit is geen theorie maar een levensvisie.   Daarvan wordt verwacht dat je daar 100% achter staat. Alleen dan kun jij die betekenis hebben voor mensen en honden die nodig is en honden nodig hebben. leven en werken vanuit aangeleerde theorie sluit niet aan bij de hond en gaat niet samen met holistische coachen en met geluk voor de hond. 

          

 

Volg je eigen tempo en kijk waar je belangstelling en interesse ligt en begin daarmee.   In alle modules zit overlapping op een andere manier. Hierdoor krijg je, wanneer je alle modules volgt een nog groter en vollediger beeld en kennis, iedere keer vanuit een ander perspectief bekeken. Je kunt ook kiezen om alle modules te volgen. 

Na het volgen van deze modules : 

  • ben jij ervan overtuigd en weet jij en voel jij,  dat vanuit liefde (vanuit de hond zijn beleving) ipv theorie de enige juiste manier van omgaan met de hond  en mens is, die blijvend geluk brengt,
  • heb jij kennis en inzicht dat gedrag niet gewoon gedrag is. Dan weet jij dat helemaal NOOIT iets mis met de hond is. Dan weet jij dat hij nooit getraind of als problematisch mag worden gezien en heb je de vaardigheden om hond en mens hierin te begeleiden en de ondersteuning te bieden die hiervoor nodig is. 
  • heb jij de kennis dat honden veel laten zien over het gedrag en de onderliggende emoties van mensen
  • heb jij de vaardigheden om  mensen terug  naar hun hart en de liefde en het vertrouwen in hun eigenheid en hun eigen hond te brengen
  • heb jij kennis van het grotere geheel waardoor jij mensen en honden niet veroordeelt, niet problematisch maakt en ziet maar jij ze kunt helpen die inzicht en kennis te geven die jij ook hebt.

Lestijden zijn, tenzij anders genoemd:  alle dagen van 11.00 uur tot 15.00 uur. (uitloop mogelijk) maximaal 10 deelnemers. 

totale opleiding van alle 4 modules tot 01 mei: € 999,- (geldig tot 01 mei)-


Geen €1150,-  maar € 999,- bij inschrijving voor 4 modules tot uiterlijk 01 mei. 


Start mei 2020 en alle modules starten ook weer november 2020 tot in het jaar 2021. 

 

Module 1: (3 dagen)

- 25 mei t/m 27 mei 202


Module 2: (2 dagen)

-20 en 21 juni 2020

 

Module 3: (3 dgen)

03  t/m 05 augustus 2020


Module 4: (2 dagen)

26 en 27 september 2020


Kleine persoonlijke groep. 

Max 10 deelnemers.

onderwerpen

 

Module 1: Basisbehoeften van de hond versus de mens. Waar ontstaan de moeilijkheden en wat te doen. Een andere kijk op emotionele behoeften  en de emotionele beleving van de hond

 

 

 Module 2:  Uitdagende  relationele moeilijkheden in het bekeken vanuit energetische en spiritueel perspectief. Vanuit het hart, vanuit dat alles goed is zoals het is.  

 

 

 

Module 3: Waarom dominantiedenken onzin is en je met liefde en vertrouwen veel meer bereikt. Hoe het anders begeleidt kan worden

 

Module 4:  De invloed van trauma op het gedrag. Hoe te herkennen, begrijpen en hoe mee om te gaan en hoe hond en mens hierbij te helpen? 


 

Procedure: Je vult het aanmeldformulier in en voldoet de betaling. Hiermee is je aanmelding. De opleiding is zonder aanwezige honden (teveel stress voor de honden) indien dat een probleem is, graag overleg. 

ALLE MODULES ZIJN LOS TE VOLGEN en in zijn geheel

Het is mogelijk om bij het volgen van de gehele in 3 termijnen te voldoen van 355,00 per keer, in 3 opeenvolgende maanden


LOCATIE: 

Bernardushoeve te Ubachsberg. Zuid Limburg