Onze visie en kracht

klachten zijn een waardevol kompas voor wat er ECHT aan de hand is en vinden daar samen oplossingen voor

Ik is van mening dat de hond teveel in een hoekje geplaatst wordt en zich veel te veel aan ons mensen en de maatschappij  moet aanpassen. Hierdoor wordt het hem vaak nog onmogelijk gemaakt zijn eigen prachtige natuur te leven. Gewoon wie hij is. 

 

Helena is  van mening dat mensen nog veel te beïnvloedbaar zijn en worden door de dominantie en roedeltheorie en te snel , QUICK FIX, oplossingen MET RESULTAAT willen voor "probleemgedrag" van de hond, terwijl dat de hond niet dient. 

 

De belangen van de hond worden nog te vaak en te snel over het oog gezien en wordt teweinig naar hem geluisterd.

 

Meer naar hem luisteren zou hem blij en gezond maken. 

 

 

Geweld moet achterwege blijven. 

Ook psychisch en emotioneel  geweld moet verbannen worden. 

Denk aan: Negeren, isoleren, pesten, beloning onthouden, conditioneren (Clicker) bewegingsvrijheid beperken (gentle leader, halti, en andere hond onvriendelijke trainingsattributen)

 

 

Wij zijn er om het belang van de hond te dienen en ons standpunt is dat ieder mens die van honden houdt dat zou moeten doen. 💕