MEER OVER EMOTIES en GEDRAG - AGRESSIE

Agressie is een emotie, die ergens vandaan komt.

OP die emotie reageert de hond met zijn gedrag. 

Dat gedrag is NIET wie de hond is. 

 

 

Mijn hond is agressief :

BETEKEND:  mijn hond VOELT ZICH BOOS EN NIET GEZIEN  of hij heeft pijn.

 

Een hond die zijn tanden laat zien is agressief, luid de diagnose en stempel. Een hond die borstelt, zijn haren recht omhoog heeft is agressief, daar moet je voor oppassen.... wordt gezegd.  Een hond die gromt moet naar een gedragstherapeut want hij is vals, agressief of onbetrouwbaar. hij zou zo kunnen bijten. 

dit klopt niet.

HOE ZIT HET DAN ALS DAT NIET WAAR IS?

Dat gaan we je uitleggen voor zover het op de site kan.   HIER KOMT IE!

 

EEN HOND MET VOORTDURENDE, CHRONISCHE AGRESSIE IS GEEN PROBLEEM MAAR HEEFT DRINGEND HULP NODIG. 

Namelijk: ONT- SPANNING en VERTROUWEN

 

Af en toe boos zijn en uiten is gezond!  Het geeft aan dat je grenzen hebt, dat iets niet goed is, dat je je ergens niet prettig bij voelt. Zo ook bij honden. Het is net als vreugde een reactie, een emotie. Het heeft een reden. Aanvaard, hou er rekening mee, accepteer onvoorwaardelijk (zolang er niemand door gewond raakt) en zie het als een gezond deel van je hond. Zonder agressie (lees boosheid/ woede)  kan niemand overleven. 

 

Het is anders wanneer de hond voortdurend "Allert" is. Allert is. En tegen heel veel , heel snel uitvalt. Dan is er een probleem. Het probleem is het NIET de hond, maar datgene WAAROM hij dit gedrag nodig heeft. DE OORZAAK.  V oor de hond zelf is dit ook niet fijn en het IS NIET WIE DE HOND IS. De hond is in nood. Hij heeft dringend hulp nodig!

 

AGRESSIE IS GEEN GEDRAG- AGRESSIE IS NIET WIE DE HOND IS

AGRESSIE IS EEN EMOTIE en een reactie om zichzelf veilig te stellen

JA je leest het goed. Agressie is net als vreugde een emotie. Niet meer en niet minder.

 

Iedere emotie kent zijn oorzaak. Bij ons mensen is dat veelal het denken. Bij honden zijn dat ervaringen en reacties op energie, wat hij waarneemt uit zijn omgeving en hem bang of woedend (verdedigend, beschermend) maakt. 


Waarom? om zich VEILIG te stellen.  Wanneer de hond zich veilig zou voelen  zou hij geen emotie als woede, boosheid hoeven te voelen. Wij zijn vaak dat honden ook onderdrukte woede van hun "baasjes" overnemen en dat in hun gedrag uiting geven. 

 

Kortom: gedrag wat al snel agressie genoemd wordt is een HOND IN NOOD.  Hij probeert controle over zijn leven te krijgen, hij werkt hard om controle over zijn leve terug te krijgen en daarmee veiligheid in zijn leven te creëren.

 

MOET JE DAN ZO LATEN ? NEE. HIJ HEEFT JE HULP NODIG!

WAT JE BESLIST NIET MOET DOEN

Je hond corrigeren met FOEI of een ruk in zijn nek. Vroeger was gebruikelijk, nu helaas zien en horen we dat nog steeds dat dat gebeurd.  Dat is in onze ogen niet professioneel maar ouderwets en gebaseerd op macht in plaats van begrip en liefde. Door correcties gaat de hond zich onveiliger voelen (ook bij jou!) en in zijn leven. Dat heeft ENORME gevolgen en lijdt tot lichamelijke en psychische schade. Wij zijn ervan overtuigd dat je dat je hond NIET wilt aandoen. 

 

Daarbij kan de hond uit nood zijn woede naar jou richten, als reactie op onmacht en hulpeloosheid. Zie het maar als een compliment dat hij zich kennelijk bij jou het meest veilig voelt om zijn woede te laten zien.

 

VEILIGHEID IS DE BASIS VAN ALLES. EEN HOND DIE ZICH VEILIG VOELT KAN ONTSPANNEN. HIERDOOR VERDWIJNT ANGST EN AGRESSIE EN ONRUST

Wat je wel kunt doen

1) Je hond RUST geven en een vertrouwde veilige omgeving geven. Misschien even geen bezoek, geen triggers (gebeurtenissen die woede oproepen, vermijden). Dit heeft als doel dat zijn zenuwstelsel en zijn opgebouwde stresshormonen tot rust kunnen komen. 

Wanneer hij steeds geconfronteerd wordt met onmacht (daar komt woede uit voort!) worden steeds de stresshormonen geactiveerd waardoor je "agressie" in stand houdt.

2) Zorg voor de juiste voeding die hem  een vol gevoel geeft. Hierdoor gaat hij meer slapen.  Geef hem zoveel als hij wilt en ben niet bang dat hij te dik wordt. Dierenartsen wijzen daar nog al een op, begrijpelijk vanuit hun kant, maar nu niet belangrijk. 

3) Zorg dat hij veel slaapt. In de slaap kan hij emoties verwerken, komt zijn zenuwstelsel tot rust en kan hij herstellen. 

4) doe geen drukke dingen met hem en mijdt harde geluiden (tv en muziek) 

5) Zorg dat niet het beeldscherm van de tv de hele tijd ziet flitsen. Wanneer je opgebrand bent (want dat is een hond met "agressie") kun je dat niet hebben. Dat is een stressor. 

6) Een hond die opgebrand is, is meestal gebaat met supplementen OP NATUURBASIS.

Hiermee kan zijn zenuwstelsel beter tot rust komen 

7) zoek hulp en begeleiding voor jezelf. Het vraagt veel van zijn "baasje" om vertrouwen te houden en dat aan de hond te geven. Wij coachen en helpen jou daarbij indien wenselijk. We hebben veel ervaring en veel mogelijkheden. Maar jij moet het doen.

 

Wij kijken door de agressie heen en zien de nood.

 

EEN HOND MET "EXTREEM AGRESSIEF GEDRAG" IS EEN HOND DIE OVERSPANNEN IS. ZIJN VEERKRACHT IS OP! HIJ WEET NIET MEER HOE TE ONTSPANNEN OMDAT HIJ ZICH VEILIG VOELT.  ER LIGT ALTIJD EEN ONVERWERKT TRAUMA ONDER, WAT MOGELIJK NIET BEKEND IS. Mogelijk is door alle stress ook de schildklier en hormoonproductie ontregelt. Dat kan tot plotselinge agressie en enorm wisselend humeur lijden. 

Met de healing is dat, in samenwerking!, weer goed terug in balans te brengen

 

Agressie kent veel oorzaken. Door deze te vinden en met liefde en begrip te behandelen ben en wordt jij de beste vriend van jou hond en schenk je hem veiligheid en nieuw vertrouwen in zijn leven. Want dat is de echte oorzaak. Die was hij kwijt en hierbij kun jij hem helpen dat opnieuw in zijn leven te gaan ervaren.